EXECUTIVE BOARD

3F1A4045.jpg

VIVIAN JOU

President

Class of 2022

hokson.jpg

HOKSON LI

Treasurer

Class of 2023

3F1A4014.jpg

ALEXANDER BIZANEK

VP of Internal Affairs

Class of 2022

3F1A4342.jpg

KEN YANG

VP of External Affairs

Class of 2022

3F1A4367.jpg

SOFIA CHIEN

VP of Marketing

Class of 2023

kelly.jpg

KELLY LIN

VP of Community Service

Class of 2022

3F1A4249.jpg

JONATHAN LIN

VP of Alumni Affairs

Class of 2022

3F1A4307.jpg

CORDELIA DENG

Executive VP

Class of 2023

3F1A4256.jpg

NITHIN RAJESH

VP of Membership

Class of 2023

3F1A4002-2.jpg

MEG CUI

VP of Internal Affairs

Class of 2022

3F1A4360.jpg

KAIPO TSAI

VP of Marketing

Class of 2023

3F1A4387.jpg

ASHWIN MATHUKUMAR

VP of Community Service

Class of 2023

3F1A4327.jpg

MARK AWADALLAH

VP of  Social Affairs

Class of 2023